CASTELLUM - NOVÉ CENTRUM RUSOVIEC
urbanisticko-architektonická súťaž vyhlásená Mestskou časťou Bratislava - Rusovce v spolupráci s ROT-Oproti kaštieľu, s.r.o.

Press & News

Verejná prezentácia súťažných návrhov

08.06.2010

Na základe informácie Mestskej časti Bratislava - Rusovce sa verejná prezentácia súťažných návrhov  uskutoční dňa 23.06.2010 v priestoroch miestneho úradu. Účasť potvrdili aj členovia hodnotiacej poroty, ktorí o 17.00 oboznámia poslancov miestneho zastupiteľstva s ocenenými a odmenenými súťažnými návrhmi. Následne o 18.00  budú súťažné návrhy sprístupnené aj širokej verejnosti. Verenosť bude mať možnosť oboznámiť sa so súťažnými návrhmi aj v nasledovných termínoch :- 28.06.2010 od 16.00 do 17.00
- 29.06.2010 od 15.00 do 16.00
- 30.06.2010 od 15.00 do 16.00
- 01.07.2010 od 15.00 do 16.00
- 06.07.2010 od 15.00 do 16.00
- 07.07.2010 od 15.00 do 17.00
- 08.07.2010 od 15.00 do 16.00


Facebook
© 2010 Castellum. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia