CASTELLUM - NOVÉ CENTRUM RUSOVIEC
urbanisticko-architektonická súťaž vyhlásená Mestskou časťou Bratislava - Rusovce v spolupráci s ROT-Oproti kaštieľu, s.r.o.
Úvodná informácia vyhlasovateľa

Press & News

Zmeny a doplnky územného plánu č. 02 nadobudli účinnosť ....

01.02.2012  

..... ďalšom postupe a pripravovaných krokoch projektu CASTELLUM budeme priebežne informovať.

Zmena územného plánu Bratislavy.

11.10.2010  

Poslanci hlavného mesta už druhý týždeň rokujú ....

Časopis ARCH 07-08/2010

11.08.2010  

Strana 49-51

Zobraziť všetky správy       

Predmet súťaže

Predmetom súťaže je urbanisticko-architektonické riešenie lokálneho centra mestskej časti Bratislava-Rusovce.

Poslanie súťaže a jej účel

Poslaním súťaže je dať nový impulz rozvoja, dlhodobo nedostatočne využívanému územiu na hlavnej kompozičnej osi Rusoviec, v polohe Južne od historického centra.

Účelom súťaže je nájsť najlepšie urbanistické a architektonické riešenie bytovej a občianskej výstavby spolu s vytvorením mestských verejných priestranstiev pri rešpektovaní charakteristického rázu bývalého vidieckeho sídla s osobitným zreteľom ku susedstvu neogotického kaštieľa s anglickým parkom. Cieľom riešenia súťažných návrhov musí byť súlad funkčných, prevádzkových a kapacitných požiadaviek s vysokou kvalitou formovania hmôt a priestorov s využitím výrazových prostriedkov súčasnej architektúry.

Súťažné podmienky urbanisticko-architektonickej súťaže        
Facebook
© 2010 Castellum. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia