CASTELLUM - NOVÉ CENTRUM RUSOVIEC
urbanisticko-architektonická súťaž vyhlásená Mestskou časťou Bratislava - Rusovce v spolupráci s ROT-Oproti kaštieľu, s.r.o.

Press & News

Zmena územného plánu Bratislavy.

11.10.2010

Z povzdialia pozorne sledujeme proces (ne)schvaľovania zmien a doplnkov k územnému plánu Bratislavy,

keďže výsledok tohto procesu má priamy vplyv na ďalšie pokračovanie v príprave projektu Castellum. 

O ďalšom postupe Vás budeme na tomto mieste priebežne informovať .....

Facebook
© 2010 Castellum. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia