CASTELLUM - NOVÉ CENTRUM RUSOVIEC
urbanisticko-architektonická súťaž vyhlásená Mestskou časťou Bratislava - Rusovce v spolupráci s ROT-Oproti kaštieľu, s.r.o.

Press & News

Zmeny a doplnky územného plánu č. 02 nadobudli účinnosť ....

01.02.2012  

..... ďalšom postupe a pripravovaných krokoch projektu CASTELLUM budeme priebežne informovať.

Zmena územného plánu Bratislavy.

11.10.2010  

Poslanci hlavného mesta už druhý týždeň rokujú ....

Časopis ARCH 07-08/2010

11.08.2010  

Strana 49-51

Napísali o verejnej prezentácii .....

24.06.2010  

Názory účastníkov

Verejná prezentácia výsledkov urb.-arch. súťaže CASTELLUM

23.06.2010  

Odborná porota pred poslancami a verejnosťou

Napísali v Rusovských novinách ....

18.06.2010  

Rusovské noviny 06/2010

Výsledky súťaže na oficiálnom webe SKA

18.06.2010  

Slovenská komora architektov

Vyplatenie cien a odmien

08.06.2010  

... stále neúplné identifikačné údaje súťažiacich

Výsledky súťaže v denníku SME

05.06.2010  

Inzercia výsledkov

       01   02   03       
Facebook
© 2010 Castellum. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia