CASTELLUM - NOVÉ CENTRUM RUSOVIEC
urbanisticko-architektonická súťaž vyhlásená Mestskou časťou Bratislava - Rusovce v spolupráci s ROT-Oproti kaštieľu, s.r.o.

Press & News

Vyplatenie cien a odmien

08.06.2010

Ceny a odmeny budú súťažiacim vyplatené po doplnení ich identifikačných a platobných údajov, nevyhnutných na vykonanie úhrad, odvedenie zrážkovej dane a predloženie tzv. oznámení podľa §43 na príslušný daňový úrad. Súťažiacim, ktorých sa tento problém týka, bola zaslaný informačný mail (niektorým už dva) so žiadosťou o doplnenie požadovaných údajov. 

Facebook
© 2010 Castellum. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia