CASTELLUM - NOVÉ CENTRUM RUSOVIEC
urbanisticko-architektonická súťaž vyhlásená Mestskou časťou Bratislava - Rusovce v spolupráci s ROT-Oproti kaštieľu, s.r.o.

Press & News

Verejná prezentácia výsledkov urb.-arch. súťaže CASTELLUM

23.06.2010

Dňa 23.06.2010 sa o 17.00 v priestoroch spoločenskej miestnosti miestneho úradu uskutočnilo pracovné rokovanie poslancov miestneho zastupiteľsva Mestskej časti Bratislava - Rusovce s členmi hodnotiacej odbornej poroty, ktorí ich oboznámili s priebehom a výsledkami súťaže. Následne prebehlo predstavenie a hodnotenie každého z ocenených alebo odmenených súťažných návrhov a diskusia medzi porotcami a poslancami. 

Po 18. tej hodine sa postupne spoločenská miestnosť zaplnila aj obyvateľmi Rusoviec a taktiež zástupcami súťažiacich autorských kolektívov. Úvodného slova sa ujal starosta, ktorý následne vyzval zástupcov odbornej poroty ku krátkemu zhodnoteniu priebehu súťaže. Následne starosta vyzval prítomných občanov k diskusii na tému revitalizácie územia pri zdravotnom stredisku v kontexte vystavených súťažných návrhov. Na výzvu odbornej poroty sa občania presunuli Po skončení diskusie sa občania spolu s porotcami presunuli priamo k vystaveným návrhom, kde pokračovala diskusia o každom jednotlivom návrhu. Verejná prezentácia skončila v neskorých večerných hodinách, pričom väčšina občanov - aj napriek rozdielnym názorom na návrhy architektov - ocenila transparentný prístup mestskej časti a zástupcov investora.

Facebook
© 2010 Castellum. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia