CASTELLUM - NOVÉ CENTRUM RUSOVIEC
urbanisticko-architektonická súťaž vyhlásená Mestskou časťou Bratislava - Rusovce v spolupráci s ROT-Oproti kaštieľu, s.r.o.

Press & News

Termín na odovzdanie súťažných návrhov uplynul.

20.05.2010

Včera, t.j. 19.05.2010 o 14.00 uplynul termín, do ktorého bolo možné odovzdať osobne súťažné návrhy. Do zoznamu návrhov budú zapísané ešte návrhy, ktoré boli zaslané prostredníctvom pošty alebo kuriérskou službou, pričom deň odoslania bola najneskôr 19.05.2010. Vzhľadom na počet prevzatých súťažných podkladov nás teší pomerne veľký pomer odovzdaných návrhov. Overenie formálnych náležitostí návrhov by malo prebehnúť v piatok 21.05.2010, súťažnú  porotu sa pokúsime zvolať v priebehu budúceho týždňa. 

Facebook
© 2010 Castellum. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia